Obserwój nas na stronach:PŁETWONUREK WRAKOWO-MORSKI (PWM - WRECK DIVER)

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
  • Mieć ukończone 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
  • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
  • Wykonane minimum 15 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia podstawowego.
  • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania.
Program szkolenia:
  • Część teoretyczna: 8 godzin wykładów.
  • Część praktyczna: 8 godziny zajęć praktycznych, w tym 4 nurkowania nad wrakiem (2 dni).
Uzyskiwane uprawnienia:
  • Pozwalają na nurkowanie w morzu na wrakach.
  • Ważne na całym świecie.
  • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.

Dalszy rozwój:

Kurs nurkowania wrakowo-morski w znacznym stopniu podwyższy Twoje umiejętności nurkowe, zwiększasz swoje bezpieczeństwo i komfort nurkowania w morzu. Polecane szkolenie Advanced Wreck Diver ITDA kurs przeznaczony dla nurków chcących podnieść swoje kwalifikacje nurkowania w morzu oraz poznać techniki nurkowania w przestrzeniach zamkniętych we wrakach.

Cena kursu wynosi 600 zł + 120 zł (certyfikat).