Obserwój nas na stronach:PŁETWONUREK NAWIGATOR

Kurs skierowany do osób, które maja co najmniej podstawowy stopień nurkowy i chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie nawigacji i orientacji podwodnej, aby móc dotrzeć do określonego celu lub wrócić do miejsca wejścia do wody, odnaleźć podwodną atrakcję lub dotrzeć do wyznaczonego wcześniej celu. Na kursie nauczane są zagadnienia z nawigacji naturalnej oraz przyrządowej.

Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
  • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
  • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min 18 metrów.
  • Posiadać minimum 10 nurkowań przed przystąpieniem do kursu (po uzyskaniu P1 / OWD).
  • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
  • Część teoretyczna: 2,5 godzin wykładów.
  • Część praktyczna: 5 godzin zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut.
Uzyskiwane uprawnienia:
  • Ważne w Polsce i na całym świecie.
  • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
Cena kursu wynosi 400 zł + 120 zł (certyfikat).