Obserwuj nas na stronach:PŁETWONUREK W SUCHYM SKAFANDRZE (PSS)

Nurkowanie w suchym skafandrze oznacza komfort termiczny i/lub wydłużenie czasu nurkowania. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w skafandrze suchym, poznasz różne rodzaje skafandrów i będziesz potrafił dobrać dla siebie optymalny rodzaj skafandra, a ponadto nauczysz się w jaki sposób o skafander suchy zadbać.

Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
  • Mieć ukończone 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
  • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
  • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
  • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów.
  • Część praktyczna: 2 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, w zakresie głębokości do 20 metrów.
Uzyskiwane uprawnienia:
  • Do nurkowań w suchych skafandrach do głębokości wynikających z posiadanych uprawnień.
  • Ważne na całym świecie.
  • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.
  • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3).

Dalszy rozwój:

Kurs nurkowania w skafandrze suchym w znacznym stopniu podwyższy Twoje umiejętności nurkowe. Poza tym będąc płetwonurkiem nurkującym w suchym skafandrze KDP/CMAS (PSS) zwiększasz swoje bezpieczeństwo i komfort w zimnych wodach podczas nurkowania pod lodem (PPL), czy nurkowania wrakowo - morskiego (PWM).

Cena kursu wynosi 500 zł + 120 zł (certyfikat).
Cena kursu DEEPSPOT wynosi 800 zł + 120 zł (certyfikat).