Obserwój nas na stronach:STOPIEŃ ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK (P2 - AOWD)

Na kursie KDP/CMAS P2 zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie do głębokości 40 metrów. Celem tego kursu jest również poznanie procedur ratunkowych, nauczysz się jak reagować na sytuacje awaryjne i dowiesz się jak udzielać pomocy w wypadkach nurkowych.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 16 lat.
 • Posiadać zgodę obydwu rodziców lub opiekunów prawnych (osoby niepełnoletnie).
 • Posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS* P1 lub równorzędny stopień innej organizacji.
 • Posiadać stopnie specjalistyczne z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurka eksploracyjnego (PE), lub równorzędnych stopni innych organizacji.
 • Posiadać zalogowane 30 nurkowań (łącznie z nurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokości większej niż 20 m.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 15 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 27 godzin zajęć praktycznych, w tym 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 300 minut.
Kurs może być realizowany w czterech wariantach:
 • Stacjonarny: 6 dni ciągłego szkolenia.
 • Weekendowy: 3 weekendy.
 • Indywidualny: dowolne dni.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 40 m.
 • Są ważne na całym świecie.
 • Są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
Dokumenty:
 • Książeczka płetwonurka wraz z wpisem.
 • Logbook.
 • Międzynarodowy certyfikat P2 KDP/CMAS**.
Dalszy rozwój:

Ukończenie kursu P2 KDP/CMAS** daje możliwość przystąpienia do szkolenia na stopień Płetwonurka KDP/CMAS P3 (DIVE-MASTER) lub wybrając ścieżkę techniczną, możliwość przystąpienia do kursów: nitrox zaawansowany (PN2), płetwonurek jaskiniowy (PJ1), czy płetwonurek trimiksowy (PT1).

Cena kursu wynosi 1300 zł + 120 zł (certyfikat).

ZAPRASZAMY NA KURS PŁETWONURKA KDP CMAS (P2 - AOWD)