Obserwój nas na stronach:PŁETWONUREK NOCNY (PNO)

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności. Nurkując w nocy masz niepowtarzalną okazję na obcowanie z bogatym podwodnym życiem. Część gatunków zwierząt morskich wychodzi z ukrycia dopiero w nocy, a część – zawieszona w wielkim błękicie- odpoczywa. Ponadto nurkowanie nocne na mniejszych głębokościach jest doskonałym przygotowaniem do głębszego nurkowania tam gdzie nie dociera już światło dzienne.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
  • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
  • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
  • Posiadać minimum 10 nurkowań przed przystąpieniem do kursu (po uzyskaniu P1 / OWD).
  • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania.
Program szkolenia:
  • Część teoretyczna: 3 godzin wykładów.
  • Część praktyczna: 3 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Uzyskiwane uprawnienia:
  • Pozwalają na nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2 – 1.4 bara) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień.
  • Ważne na całym świecie.
  • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.
  • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek Eksplorator.

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego i przystąpienie do kursu Płetwonurek Eksplorator.

Cena kursu wynosi 400 zł + 120 zł (certyfikat).