Obserwój nas na stronach:STOPIEŃ MISTRZOWSKI PŁETWONUREK (KDP CMAS P3 - DIVE MASTER)

Na kursie KDP/CMAS P3 zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy płetwonurków w zakresie głębokości wynikających z ich uprawnień. Kurs przygotowujący Cię do roli przewodnika nurkowego, pozwala osiągnąć najwyższy stopień nurkowy - poziom mistrzowski, dzięki niemu możesz dołączyć do grupy profesjonalistów. Po ukończeniu tego szkolenia będziesz potrafił nie tylko poprowadzić grupę do głębokości 50 metrów, ale będziesz mógł organizować nurkowania i wyjazdy nurkowe.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 18 lat.
 • Posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędny stopień innej organizacji.
 • Posiadać stopnie specjalistyczne z zakresu nurkowania w suchych skafandrach (SS) oraz nurkowania nitroksowego (PN1).
 • Posiadać 1 dowolne szkolenie specjalistyczne (do wyboru) z zakresu: nurkowania podlodowego (PL), nurkowania wrakowo - morskiego (WM), nurkowania jaskiniowego (PJ1), nurkowania w aparatach SCR (PR), przygotowania mieszanin oddechowych (GB1)
 • Posiadać przeszkolenie z zakresu medycyny nurkowej oraz pierwszej pomocy (PP)
 • Od momentu uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** posiadać zalogowane 40 nurkowań w zakresie głębokości 10 - 40 metrów, w tym przynajmniej 20 na głębokość 30 - 40 m, z których 10 wykonane musi być w polskich wodach.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 20 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 36 godzin zajęć praktycznych, w tym 15 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 300 minut.
Kurs może być realizowany w wariantach:
 • Stacjonarny: 7 dni ciągłego szkolenia.
 • Weekendowy: 4 weekendy.
 • Indywidualny: dowolne dni.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 50 m.
 • Pozwalają na kierowanie pod wodą zespołem płetwonurków posiadających stopnie: KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS ** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości
 • Są ważne na całym świecie.
 • Są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
Dokumenty:
 • Książeczka płetwonurka wraz z wpisem.
 • Logbook.
 • Międzynarodowy certyfikat P3 KDP/CMAS***.
Dalszy rozwój:
Ukończenie kursu P3 KDP/CMAS*** pozwala wejść do grona zawodowców. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS P3 można zbierać doświadczenia jako profesjonalny przewodnik nurkowy oraz można rozpocząć ścieżkę instruktorską.

Cena kursu wynosi 1600 zł + 120 zł (certyfikat).

ZAPRASZAMY NA KURS PŁETWONURKA KDP CMAS P3 - (MASTER DIVER)