Obserwój nas na stronach:PŁETWONUREK NITROKSOWY (PN1)

Wielu początkujących płetwonurków uważa, że tajemniczy nitroks to mieszanina używana do nurkowań technicznych czyli nie na ich poziomie wyszkolenia. Tymczasem nitroks to po prostu mieszanina tlenu i azotu czyli taka, jaką oddycha każdy płetwonurek, nawet ten początkujący. Na kursie z zakresu podstawowego nitroksu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych o zwiększonej zawartości tlenu (do 40%). Nurkowanie z użyciem nitroksu jest bezpieczniejsze, umożliwia wydłużenie bezdekompresyjnego czasu nurkowania oraz zwiększa komfort po nurkowaniu.

Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
  • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
  • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
  • Posiadać minimum 25 nurkowań przed przystąpieniem do kursu (po uzyskaniu P1 / OWD).
  • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
  • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów.
  • Część praktyczna: 2 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/ CMAS, przy ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie wynoszącym 1,4 ata.
Uzyskiwane uprawnienia:
  • Nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2-1.4 bara) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień.
  • Ważne na całym świecie.
  • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
  • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3).

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego specjalistycznego kursu rozwija nie tylko wiedzę i umiejętności płetwonurka, ale i jego możliwości. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS PN1 można ponadto przystąpić do kolejnych kursów ze ścieżki technicznej – zaczynając od kursu Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS PN2.

Cena kursu wynosi 400 zł + 120 zł (certyfikat).