Obserwój nas na stronach:PŁETWONUREK W ZESTAWIE BUTLOWYM (PZB)

Zestaw butlowy - potocznie nazywany twin-setem jest obecnie nie tylko powszechnie stosowany wśród płetwonurków technicznych, ale i staje się coraz bardziej popularny wśród płetwonurków rekreacyjnych podnosząc znacznie ich bezpieczeństwo nurkowania. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w twin-secie, poznasz różne typy zestawów butlowych oraz będziesz potrafił prawidłowo skonfigurować swój sprzęt.

Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
  • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
  • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min 18 metrów.
  • Posiadać minimum 10 nurkowań przed przystąpieniem do kursu (po uzyskaniu P1 / OWD).
  • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
  • Część teoretyczna: 2,5 godzin wykładów.
  • Część praktyczna: 5 godzin zajęć praktycznych, w tym 3 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Uzyskiwane uprawnienia:
  • Pozwalają do nurkowań w zestawie butlowym, do głębokości wynikających z posiadanych uprawnień.
  • Ważne w Polsce i na całym świecie.
  • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
  • Wymagane są przed przystąpieniem do kursu PN2

Dalszy rozwój:

Mając uprawnienia Płetwonurka w Zestawie Butlowym KDP/CMAS (PZB) można przystąpić do kolejnych kursów i w znaczny sposób rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Kurs Płetwonurka w Zestawie Butlowym szczególnie polecamy osobom pragnącym nurkować pod lodem (PL), chcącym rozpocząć przygodę z nurkowaniem technicznym (PN2), czy wybrać drogę zawodową (KDP/CMAS P3, czy Instruktora).

Cena kursu wynosi 400 zł + 120 zł (certyfikat).