Obserwój nas na stronach:PŁETWONUREK EKSPLORATOR (PE -30M)

Kurs płetwonurka eksploratora pozwala na nurkowanie do 30 metrów, czyli do granicy gdzie znajduje się większość podwodnych atrakcji. Granica 30 metrów jest już jednak pewnym wyzwaniem, dlatego podczas kursu zdobędziesz odpowiednią dawkę wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać stopnie Płetwonurka Nocnego PNO KDP/CMAS i Nawigatora PNA KDP/CMAS lub równorzędnych innych organizacji.
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS* lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min 18 metrów.
 • Posiadać minimum 10 nurkowań przed przystąpieniem do kursu (po uzyskaniu P1/OWD).
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 5 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 5 godzin zajęć praktycznych, w tym 4 nurkowania w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut.
Kurs może być realizowany w wariantach:
 • Stacjonarny: 2 dni ciągłego szkolenia.
 • Indywidualny: dowolne dni.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Wykonywanie nurkowań rekreacyjnych do głębokości 30m, w charakterze partnera nurkowego, z płetwonurkiem o kwalifikacjach minimum CMAS** (P2) lub równorzędnym stopniem innych organizacji.
 • Ważne na całym świecie.
 • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS PE można przystąpić do kursu nurkowania KDP/CMAS ** P2.

Cena kursu wynosi 600 zł + 120 zł (certyfikat).