Obserwój nas na stronach:JAK ZOSTAĆ PŁETWONURKIEM

Ważne, szkolimy według międzynarodowego sytemu CMAS. Dlaczego mając tak wiele innych systemów szkolenia wybraliśmy akurat ten, gdyż jest poprostu DOBRY! Kurs według programu KDP/CMAS to doskonała okazja do uzyskania kwalifikacji nurkowych w renomowanym i stawiającym przede wszystkim na jakość systemie szkolenia płetwonurków:

PODSTAWOWY STOPIEŃ KDP CMAS : PŁETWONUREK P1 (OWD)

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać umiejętność pływania.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 9 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 27 godzin zajęć praktycznych, w tym 10 nurkowań lub szkolenie basenowe i 5 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut.
Kurs może być realizowany w czterech wariantach:
 • Stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia.
 • Weekendowy: 2-3 weekendy.
 • Basenowo/weekendowy: zima - 5 basenów i weekend na wodach otwartych.
 • Indywidualny: dowolne dni.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne, z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 20 m, z partnerem o minimum równorzędnych uprawnieniach.
 • Są ważne na całym świecie.
 • Są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
Dokumenty:
 • Książeczka płetwonurka wraz z wpisem.
 • Logbook.
 • Międzynarodowy certyfikat P1 KDP/CMAS*.
 • Podręcznik nurkowy.
Dalszy rozwój:

Podstawowy kurs nurkowania jest pierwszym krokiem,który daje szerokie możliwości rozwoju nurkowego. Posiadając stopień KDP/CMAS P1 można przystąpić do kursów specjalistycznych rozwijających wiedzę i umiejętności płetwonurka, tj. do kursów: nurkowania w nocy (PNO), nawigacji podwodnej (PNA), nurkowania w suchym skafandrze(SS), nurkowania z wykorzystaniem nitroksu(PN1), nurkowania w morzu na wrakach(WM), nurkowania pod lodem (PL) oraz nurkowania dekompresyjnego (PNE i P2).

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują międzynarodową licencję płetwonurka, książeczkę płetwonurka (Log Book) oraz podręcznik.

Cena kursu stacjonarnego 1500 zł + 280 zł (dokumenty).
Cena kursu z częścią basenową w Deepspot 2500 zł + 280 zł (dokumenty).
Cena kursu indywidualnego z częścią basenową w Deepspot 2800 zł + 280 zł (dokumenty).

Płatność za kurs może być rozłożona na raty (uregulowanie ostatniej raty do końca sesji basenowej).
W tej cenie zawarte są wykłady, zajęcia basenowe, sprzęt nurkowy oraz nurkowanie na wodach otwartych.

ĆWICZENIA NA BASENIENURKOWANIA NA WODACH OTWARTYCHZAPRASZAMY NA KURS PŁETWONURKA KDP CMAS (P1 - OWD)