Obserwój nas na stronach:PŁETWONUREK PODLODOWY (PPL)

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
  • Mieć ukończone 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
  • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
  • Wykonane minimum 15 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia podstawowego.
  • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania.
Program szkolenia:

  • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów.
  • Część praktyczna: 6 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania pod lodem.

Cena kursu wynosi 600 zł + 120 zł (certyfikat).